Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
TÔ SỨ TS02  × 1 1,190,000 
Tạm tính 1,190,000 
Tổng 1,190,000 
  • Thanh toán khi nhận hàng